Social Media

     

 

De stichting Vrienden van Aloysius koestert het erfgoed van de paters Jezuïeten:

het schitterende schoolgebouw en het gedachtegoed, zoals dat ook tegenwoordig nog is terug te vinden in het onderwijs.

De stichting zet zich met materiële en immateriële middelen in voor behoud van dit erfgoed.

Ga voor meer info naar www.vriendenvanaloysius.nl