Social Media

     

 

De Stichting Sint Nicolaas Actie Aloysius College, Kortweg SNAAC, is ontstaan uit een jaarlijkse actie die gehouden werd op het Aloysius College in Den Haag. In de vorige eeuw was het een gebruik geworden dat de arme kinderen uit Den Haag voor het Sinterklaasfeest werden uitgenodigd op de school in het statige Benoordenhout. Een van de paters speelde daar Sinterklaas en van alle leerlingen van de school werd verwacht dat zij een presentje inleverden voor de arme kindertjes, zodat ook zij een leuk Sinterklaasfeest konden vieren.

Jaren later werden de plannen omgevormd en ontstond het initiatief om Sinterklaas te verhuren. In de beginjaren onder de vlag van de school en met de paters, later werd de rol als Goedheiligman uitgeoefend door de leerkrachten. In 1981 werd een zelfstandige stichting opgericht. De band met de school werd hierdoor wat losser. De leerkrachten werden in veel gevallen opgevolgd door oud-leerlingen en ouders.

De leerlingen van de school leveren nog steeds een grote bijdrage aan de actie; zij vergezellen de Sint op zijn bezoeken.

Ga voor meer info naar www.snaac.nl