Het bestuur van stichting OLAC bestaat uit de rector namens het schoolbestuur, een afgevaardigde van het personeel en uiteraard een aantal oud leerlingen. Het bestuur wordt ondersteund door een aantal medewerkers, welke het schrijversteam vormen voor de nieuwsbrief en een database beheerder . Daarnaast is er een aantal oud-bestuursleden die voor hun tomeloze inzet tot erelid zijn verheven.

 

Voorzitter Secretaris Penningmeester Advertenties/Reunie

John Verheggen

Bart Caminada

Antoine Kortekaas

Marco Endert