Social Media

     

Beste Oude Leerling,

Nadat het spreekwoordelijke doek is gevallen voor het AC is er veel gebeurd.

Met name aan de kant van de leden van onze stichting OLAC. Velen van u hebben te kennen gegeven nut en noodzaak niet meer in te zien van de OLAC en de nieuwsbrief.

Derhalve ontvangen we in toenemende mate het verzoek de adresgegevens uit ons bestand te verwijderen. Hoezeer ons dit ook spijt ook wij merken dat onze werkzaamheden steeds meer moeite kosten voor steeds minder mensen.

 In een positievere situatie kregen we ook aanwas van nieuwe mensen waardoor het ledental steeg of op zijn minst gelijk bleef.

Financieel heeft dit ook consequenties omdat de donaties minder worden kunnen we ook de berichtgeving in de vorm van de nieuwsbrief niet handhaven.

Maken en verzenden wordt in toenemende mate duurder en de bereidheid om verhalen aan te leveren of mee te werken aan interviews neemt ook af.

Al deze ingrediënten samen maken er een neerwaartse spiraal van die vraagt tot het overgaan naar daden.

Als laatste daad zullen wij, de bestuurders van de OLAC de stichting opheffen.

De beeldmaterialen, foto en video zullen we aan het gemeente archief overdragen die daar erg blij mee zijn want het is nog steeds een stukje Haagse historie.

Het leden bestand houden we intact omdat er zo nu en dan verzoeken komen om mensen met elkaar in contact te brengen.

Ook dit zal steeds minder worden want via de sociale media zal dit sneller en makkelijker gaan dan via ons.


Als laatste zullen we als bestuur, nadat we de stichting hebben ontbonden, de resterende financiële middelen in het verlengde van de jezuïeten gedachten aan een goed doel schenken.

Elk van de bestuurders krijgt de kans om een doel uit te kiezen en dat betekent dat er 4 goede doelen een donatie zullen gaan krijgen. Een daarvan is bijvoorbeeld de SNAAC (Sint Nicolaas Actie Aloysius College) die zo nieuwe pakken kan aanschaffen.

  

Ook op de website zal dit bericht gedeeld worden en ook deze zal uiteindelijk uit de lucht gaan.

Wij danken iedereen die zich heeft ingezet voor de OLAC en bedanken u als lezer voor de warme reacties.

Het ga u goed

Namens het bestuur van de OLAC

John Verheggen

Voorzitter        


De foto's van reünie 2016 staan online op Facebook https://www.facebook.com/acreunie99